Aktuální situace kolem nového typu koronaviru

V Praze dne 10. 7. 2020

Vážení klienti, vážení přátelé,

rádi bychom Vám poděkovali za podporu z posledních dní, vážíme si toho. Chtěli bychom Vás také ubezpečit, že i nadále sledujeme aktuální dění u nás, ve světě a samozřejmě i v USA.

A teď otázka, která Vás zajímá nejvíce. Kdy očekáváme realizaci zájezdů? Vzhledem k otevřeným hranicím ČR, blížícímu se uvolnění restrikcí ze strany USA a postupném obnovování letecké dopravy očekáváme, že zájezdy by mohly být realizovatelné od konce měsíce srpna. Vše samozřejmě bude záležet na aktuální situaci v konkrétní části USA, kde se Váš zájezd má uskutečnit.

Za předpokladu, že by aktuální omezení přetrvávala a mohla by ohrozit i Váš zájezd, budeme Vás telefonicky kontaktovat s dostatečným předstihem (relevantní představa bývá cca 3–4 týdny před začátkem zájezdu). V případě, že nebude možné Váš zájezd uskutečnit, budeme postupovat v souladu s doporučením Ministerstva pro místní rozvoj ČR a jsme připraveni nabídnout Vám nový termín zájezdu. Další možností je postupovat dle nově přijatého zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu („Lex Voucher“) a vystavit voucher. Zde přikládáme odkaz na právní dokument, který se zaobírá vydáváním a přijímáním poukázek a současně vysvětluje různé modelové situace.

Chtěli bychom Vás ujistit, že jste v dobrých rukách silné společnosti. Náš pravidelný růst a Váš stále vyšší zájem o naše služby se projevil i na limitu pojištění proti úpadku. V případě krajní nouze, která není na pořadu dne, máme limit pojistného plnění pro případ úpadku ve výši 45 000 000 Kč u Evropské pojišťovny. Tato částka zcela dostatečně pokryje všechny naše smluvní závazky. Pojištěné proti úpadku jsou i nové termíny a vystavené poukazy na zájezd.

Pokud máte nějaké dotazy, jsme Vám k dispozici na telefonním čísle +420 604 681 470 nebo na e–mailu info@usanamiru.cz.

Nynější stav je pro všechny velkou výzvou a my se snažíme, abychom v ní obstáli a všechny strany byly s výsledkem spokojeny.

Děkujeme za pochopení a vážíme si Vaší podpory.

S důvěrou v lepší zítřky,
za tým USA na míru
Jan Berenda a Václav Otřísal, majitelé CK