Menu

Cestovní pojištění

Zařídíme pro vás cestovní pojištění, které bude dostatečně krýt všechna možná rizika a nepříjemnosti spojené s úrazem, ztrátou zavazadel, nutností přerušit dovolenou a samozřejmě pojištění léčebných výloh v zahraničí. Jako jedno z volitelných pojištění vám zařídíme pojištění proti stornu zájezdu, pro případ, že byste nemohli odcestovat.

Cestovní pojištění poskytujeme ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou, která se jako jediná v ČR specializuje přímo na cestovní pojištění. Pojištění, které klientům ve spolupráci s ERV pojišťovnou nabízíme, poskytuje nejširší pojistnou ochranu na trhu, vlastní asistenční linku dostupnou 24 hodin, 7 dní v týdnu, dostatečné limity krytírychlou likvidaci škod – to vše vám v případě nepříjemnosti pomůže minimalizovat dopady nečekaných událostí.

Neriskujte cestu do USA, Kanady, Kostariky nebo na Nový Zéland s cestovním pojištěním na platební kartě či s levnými pojištěními obsahujícími spoustu výluk v plnění a nedostatečnými pojistnými limity! Vždy si pozorně přečtěte pojistné podmínky, nebo přenechte tuto starost nám.

Doporučíme vám vhodné pojištění a v případě pojistné události vám zároveň rádi pomůžeme s řešením vzniklé situace.

Pojištění Storna zájezdu

Pojištění storna zájezdu je určeno pro případ, že budete nuceni letenku, ubytování nebo zájezd náhle zrušit. Toto pojištění kryje většinu poplatků spojených se zrušením zájezdu.

Pojištění se vztahuje na:

  • vážné onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci nebo upoutání na lůžko;
  • zdravotní komplikace v důsledku těhotenství;
  • poškození vašeho bydliště;
  • rozvodové řízení nebo konání opravného termínu zkoušky;
  • nezaviněnou ztrátu zaměstnání;
  • úmrtí nejbližšího člena rodiny;
  • další vážné důvody (viz pojistné podmínky ERV pojišťovny).